Szkoła Podstawowa im. Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach

42-270, Kłomnice

ul. Szkolna 1

tel. 34 328 10 38

zs_klomnice@o2.pl

Adres

42-270, Kłomnice


ul. Szkolna 1


tel. 34 328 10 38


zs_klomnice@o2.pl


DYŻURY WAKACYJNE PRZEDSZKOLI 2019

Gmina Kłomnice, będąca organem prowadzącym dla naszych placówek oświatowych, uwzględniając potrzeby rodzin, które nie mają możliwości zapewnienia swoim dzieciom
w wieku przedszkolnym opieki w okresie ferii letnich informuje, że w okresie od dnia 1 lipca do dnia 23 sierpnia 2019 roku organizowane będą wakacyjne dyżury placówek oświatowych.

Placówki oświatowe będą dyżurować od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00
do 17:00 zgodnie z poniższym harmonogramem oraz zgłoszonym zapotrzebowaniem.

Okres

placówka oświatowa

opiekunowie

24.06. - 28.06.

przedszkola i oddziały przedszkolne prowadzą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z własnymi wychowankami

01.07. - 5.07.

Przedszkole w Rzerzęczycach

nauczyciele Przedszkola w Rzerzęczycach

8.07. - 12.07.

Szkoła Podstawowa w Skrzydlowie

nauczyciel oddziału przedszkolnego z SP Skrzydlów i nauczyciel SP Garnek

15.07. - 19.07.

Szkoła Podstawowa w Rzerzęczycach

nauczyciele oddziałów przedszkolnych z SP Rzerzęczyce i SP Konary

22.07. - 26.07.

Szkoła Podstawowa w Witkowicach lub Przedszkole w Rzerzęczycach Oddział Zamiejscowy w Witkowicach

nauczyciele oddziału przedszkolnego z SP Witkowice i z Przedszkola w Rzerzęczycach – nauczyciele oddziału zamiejscowego Witkowice

29.07. - 02.08.

Szkoła Podstawowa w Zawadzie

nauczyciele oddziału przedszkolnego z SP Zawada

5.08. - 9.08.

Przedszkole w Kłomnicach

nauczyciele Przedszkola w Kłomnicach

12.08. - 16.08.

Szkoła Podstawowa w Kłomnicach

nauczyciele z SP Kłomnice

19.08. - 23.08.

Przedszkole w Rzerzęczycach Oddział Zamiejscowy w Rzekach Wielkich

Przedszkole w Rzerzęczycach - nauczyciele oddziału zamiejscowego w Rzekach Wielkich

26.08. – 30.08.

zajęcia adaptacyjne w oddziałach przedszkolnych dla nowych oraz wychowawczo-opiekuńcze dla dotychczasowych wychowanków