Szkoła Podstawowa im. Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach

42-270, Kłomnice

ul. Szkolna 1

tel. 34 328 10 38

zs_klomnice@o2.pl

Adres

42-270, Kłomnice


ul. Szkolna 1


tel. 34 328 10 38


zs_klomnice@o2.pl


V Powiatowy Konkurs Literacki

30 maja 2019r. w Szkole Podstawowej w Witkowicach odbyło się wręczenie nagród V Powiatowego Konkursu Literackiego dla dzieci i młodzieży poświęconego życiu i twórczości patrona szkoły- Jana Kochanowskiego.

W konkursie tym uczniowie naszej szkoły zdobyli aż 4 nagrody.

Uczniowie z klasy IV-VI mieli za zadanie napisać opowiadanie na temat lat młodości Jana Kochanowskiego spędzonych w Krakowie. W tej kategorii I miejsce zdobył Jarosław Kłak z klasy Vc, a wyróżnienie otrzymał Bartosz Bąk z klasy Va. Tematem pracy literackiej dla uczniów z kasy VII-VIII oraz gimnazjum były fragmenty pamiętnika żony Jana Kochanowskiego, Doroty Podlodowskiej, inspirowanego „Trenami”. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały: Amelia Szafraniec z klasy VIII oraz Wiktoria Piras z klasy III b gim.