Szkoła Podstawowa im. Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach

42-270, Kłomnice

ul. Szkolna 1

tel. 34 328 10 38

zs_klomnice@o2.pl

Adres

42-270, Kłomnice


ul. Szkolna 1


tel. 34 328 10 38


zs_klomnice@o2.pl


ZMIANA ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY


W związku z panującymi upałami Dyrektor Szkoły Podstawowej im. G. Piramowicza w Kłomnicach mgr Agnieszka Rataj, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i organem nadzoru pedagogicznego, podjęła decyzję o skróceniu lekcji od jutra - środa 12.06.2019r. do odwołania. Lekcję będą odbywać się w godzinach podanych poniżej.
1. 8:00 - 8:30
2. 8:35 - 9:05
3. 9:10 - 9:40
4. 9:45 - 10:15
5. 10:20 - 10.50
 I przerwa obiadowa Ia, Ib, IIa, IIb, III, IV, Va, Vb
6. 11:05 - 11:35
 II przerwa obiadowa Vc, VI, VII, VIII, IIIa, IIIb
7. 11:50 - 12:20
8. 12:25 - 12:55.

Dowóz i odwóz uczniów funkcjonuje bez zmian, podobnie świetlica szkolna i oddział przedszkolny.