Szkoła Podstawowa im. Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach

42-270, Kłomnice

ul. Szkolna 1

tel. 34 328 10 38

887117441

zs_klomnice@o2.pl

Adres

42-270, Kłomnice


ul. Szkolna 1


tel. 34 328 10 38


887117441


zs_klomnice@o2.pl


Statystyki

 • Odwiedziło nas: 95229
 • Do końca roku: 209 dni
 • Do wakacji: 21 dni

Kalendarium

Piątek, 2020-06-05

Imieniny: Bonifacego, Kiry

Psycholog/ Doradca zawodowy

 

 

Psycholog szkolny/ doradca zawodowy

 

Nazywam się Katarzyna Biela jestem psychologiem szkolnym i doradcą zawodowym.

 Moje godziny pracy:

Ggodziny pracy

Poniedziałek  11.30 - 17.00
Wtorek  08.00 - 15.00
Środa

 11.30 - 17.00

Czwartek  08.00 - 15.20
Piątek  08.00 - 10.45

 

Istnieje możliwość ustalenia innego terminu spotkania, po wcześniejszym kontakcie.

Na konsultacje zapraszam do gabinetu nr 23, który mieści się na II piętrze

Zapraszam również do kontaktu telefonicznego poprzez dziennik i pocztę mailową :

tel. stacjonarny 34 328 10 38

tel. komórkowy 515 156 445

email  katbie@zsklomnice.hekko24.pl

Zadania psychologa szkolnego:

 1. Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia.
 2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, dotyczących uczniów, w tym, diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia.
 3. Wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami - organizacja indywidualnego toku nauki.
 4. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.
 5. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 6. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.
 7. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 8. Umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.


Zadania, o których mowa, są realizowane we współpracy z:
• Dyrekcją szkoły
• Rodzicami
• Nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły
• Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
• Innymi podmiotami, działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

Kiedy można spotykać się z psychologiem?

 • Uczniowie/ uczennice zwykle wtedy, gdy:
 • są zestresowani
 • mają trudności w nauce, w kontaktach z innymi ludźmi
 • chcą porozmawiać o tym, co ich denerwuje
 • są zainteresowani rozwojem własnego potencjału
 • oni sami lub inne osoby społeczności szkolnej nie przestrzegają ustalonych zasad
 • mają problemy emocjonalne i osobowościowe: lękliwość, nieśmiałość,  nadpobudliwość, zahamowania, napady gniewu, trudności z wyrażaniem  swoich emocji, niską samoocenę
 • niewłaściwie się zachowują: alienują się,  lekceważą polecenia, obowiązujące normy, często wchodzą w konflikty, są agresywni,  itp. cokolwiek, co mogłoby zagrażać ich życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu
 •  kieruje ich do nas nauczyciel
 • oczekują pomocy w wyborze zawodu i ścieżki kształcenia
 • chcą podzielić się swoimi sukcesami – tymi szkolnymi i „życiowymi”
 •  wracają z ciekawych podróży z wrażeniami, zdjęciami
 • przygotowują się do prezentacji przygotowywanej wypowiedzi (np. podczas konkursów, prezentacji, egzaminu gimnazjalnego itp.)
 • nie wiedzą, kogo mają zapytać o daną sprawę lub kogo prosić o pomocoraz w każdej innej sprawie

 • Rodzice, gdy:
 • pragnie uzyskać poradę lub wsparcia w trudnych chwilach.
 • niepokoi się o swoje dziecko
 • zauważa, że dziecko ma trudności
 • pragnie je lepiej zrozumieć
 • i w wielu innych sprawach

 

Poza tym psycholog szkolny  jest osobą biorącą aktywny udział w życiu szkoły. Spotyka się z pojedynczymi uczniami, ale także realizuje warsztaty psychoedukacyjne mające na celu rozwój umiejętności radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami, asertywności, integracji, kreatywności, a także wielu innych umiejętności społecznych będących narzędziem do radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Podejmuje również działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych. Aktywnie uczestniczy w działaniach wychowawczo-profilaktycznych na terenie szkoły.

 

 

 Moje wykształcenie:
Jednolite studia magisterskie na kierunku: Pedagogika społeczna
Jednolite studia magisterskie na kierunku: Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy.
Jednolite studia magisterskie na kierunku: Psychologia społeczna
Studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Kurs kwalifikacyjny: Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem
Roczne szkolenie z zakresu Terapii Poznawczo- Behawioralnej Dzieci i Dorosłych
Kurs kwalifikacyjny: Trener Umiejętności Społecznych ( TUS SST)
Staż pracy od 2001 r.