Szkoła Podstawowa im. Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach

42-270, Kłomnice

ul. Szkolna 1

tel. 34 328 10 38

zs_klomnice@o2.pl

Adres

42-270, Kłomnice


ul. Szkolna 1


tel. 34 328 10 38


zs_klomnice@o2.pl


Pedagog

Oligofrenopedagog mgr Anna Ściążko

 

Pracuje z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a także z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych. Pomagam uczniom z obniżoną sprawnością intelektualną, z zespołem Aspergera, zespołem Downa, autyzmem jak również uczniom w normie intelektualnej.

 

Godziny pracy

Poniedziałek  10:30 -14:25
Wtorek     8:30 - 14:15
środa   10:00 - 14:15
Czwartek   10:00 - 14:15
Piątek   10:00 - 14:15

 

 

Prowadzę zajęcia rewalidacyjne, w ramach których:

 • rozwijam potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia;
 • stymuluje ogólny rozwój ucznia;
 • ułatwiam opanowanie umiejętności czytania i pisania;
 • pomagam we wdrażaniu zdobytych wiadomości w życie codzienne;
 • pomagam zdobyć większą pewność siebie;
 • wdrażam do systematycznej pracy

 

Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, których celem jest:

 • wspomaganie rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim;
 • rozwijanie zainteresowania otoczeniem;
 • rozwijanie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu odpowiednio do możliwości psychofizycznych i indywidualnych potrzeb rozwojowych ucznia;

 

 

Pedagog szkolny mgr Aneta Łapeta

 

Drogi Uczniu,

Pedagog szkolny to osoba działająca w wielu dziedzinach życia szkoły i współpracująca z nauczycielami, rodzicami i uczniami. Dlatego tez możesz przyjść do mnie z każdym problemem !

Dodatkowo, możesz skorzystać ze skrzynki pytań i problemów, która znajduje się na holu przed portiernią i anonimowo zadać pytanie lub zgłosić  problem. 

Do głównych obszarów moich działania należą:

 • wychowanie
 • profilaktyka
 • opieka

Godziny pracy:

Godziny pracy

Poniedziałek  09.00 - 14.30
Wtorek  08.00 - 13.30
Środa  08.00 - 14.30
Czwartek  08.00 - 14.00
Piątek  08.00 - 13.30

 

Drogi uczniu, mogę Ci pomóc, jeżeli:

 • chciałbyś z kimś porozmawiać albo komuś się zwierzyć,
 • potrzebujesz pomocy i rady,
 • chciałbyś wspólnie ze mną zastanowić się nad rozwiązaniem problemu,
 • nie układają Ci się kontakty z kolegami i koleżankami,
 • ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc,
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem, wychowawcą klasy,
 • czujesz się samotny, masz wrażanie, że nikt Cię nie rozumie,
 • masz różne wątpliwości i pytania, np. zastanawiasz się: co jest dobre, a co złe?, jak należy postąpić w określonej sytuacji?, jak pokonać lęk czy nieśmiałość?,
 • masz problemy w nauce,
 • chcesz pochwalić się swoim sukcesem, podzielić swoją radością,
 • chcesz wyciszyć się i odreagować napięcie.

 

Drogi rodzicu, służę swoją pomocą gdy :

 • szukacie pomocy,
 • chcecie porozmawiać o Waszym dziecku oraz chcielibyście lepiej je poznać i zrozumieć,
 • niepokoi Was zachowanie Waszego dziecka,
 • pojawiają się konflikty dziecka z innymi osobami,
 • odczuwacie potrzebę przedyskutowania jakiegoś problemu i opracowania wspólnego planu działania,
 • pojawiają się trudne uczucia w stosunku do dziecka, np.: zniecierpliwienie, bezradność, smutek czy złość,
 • pojawia się chęć „wygadania się”, wyżalenia, uzyskania porady lub wsparcia w trudnych chwilach.
 

Kontakt

Sala: 24
Email: anelap@zsklomnice.hekko24.pl
Telefon: tel. 034-3281-038 ( wew. 24 )