Szkoła Podstawowa im. Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach

42-270, Kłomnice

ul. Szkolna 1

tel. 34 328 10 38

zs_klomnice@o2.pl

Adres

42-270, Kłomnice


ul. Szkolna 1


tel. 34 328 10 38


zs_klomnice@o2.pl


Informacje o zasadach rekrutacji

Informacje o zasadach rekrutacji

Decyzja
Załącznik

  • Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty zmieniająca decyzję w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowego publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, dla absolwentów gimnazjów na rok szkolny 2019/2020

Decyzja
Załącznik

Informatory

Do momentu ukazania się aktualnych Informatorów zachęcamy do zapoznania się z ofertą ubiegłoroczną.

Dni otwarte w szkołach ponadgimnazjalnych

Szkoły ponadgimnazjalne oraz ponadpodstawowe promują się i przedstawiają swoją ofertę edukacyjną w ramach Dni Otwartych.

Inne cenne informacje