Szkoła Podstawowa im. Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach

42-270, Kłomnice

ul. Szkolna 1

tel. 34 328 10 38

zs_klomnice@o2.pl

Adres

42-270, Kłomnice


ul. Szkolna 1


tel. 34 328 10 38


zs_klomnice@o2.pl


Sala nr 12 ,nr 5 po remoncie

Składamy podziękowania Panu Prezesowi Jackowi Kamosińskiemu z Przedsiębiorstwa  Farb Przemysłowych „Prochem” w Kłomnicach za wsparcie rzeczowe w postaci przekazania farb do remontu klasopracowni w  naszej szkole. Dzięki tej pomocy wykonaliśmy prace renowacyjne w sali nr 12, która wymagała pilnego odświeżenia. Do tej sali zakupione zostały z budżetu szkoły również rolety okienne wewnętrzne. Klasopracownia wyposażona jest w nowoczesny monitor interaktywny i tablicę sucho ścieralną.

Podziękowanie składamy także Panu Cezaremu Zatoniowi za  zakup i wymianę oświetlenia w sali nr 5 w Szkole Podstawowej w Kłomnicach.

Serdecznie dziękujemy za zrozumienie sytuacji szkoły i pomoc okazaną lokalnej społeczności szkolnej .