Szkoła Podstawowa im. Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach

42-270, Kłomnice

ul. Szkolna 1

tel. 34 328 10 38

zs_klomnice@o2.pl

Adres

42-270, Kłomnice


ul. Szkolna 1


tel. 34 328 10 38


zs_klomnice@o2.pl


Egzaminy i rekrutacja

Artykuły

Egzamin gimnazjalny 2019

Egzamin gimnazjalny 2019 INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019 Prezentacja: Dostosowanie warunków i form przeprowadzania w roku szk. 2018/19 egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego do potrzeb uczniów ze specjalnymi...
Czytaj więcej o: Egzamin gimnazjalny 2019

Egzamin ósmoklasisty 2019

Egzamin ósmoklasisty INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019 Prezentacja: Dostosowanie warunków i form przeprowadzania w roku szk. 2018/19 egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego do potrzeb uczniów ze specjalnymi...
Czytaj więcej o: Egzamin ósmoklasisty 2019

Informacje o zasadach rekrutacji

Informacje o zasadach rekrutacji Decyzja Kuratora Oświaty o terminach rekrutacji 2019-2020 List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów Uczniów 2018.05.18 Informacje dla kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w postępowaniu rekrutacyjnym...
Czytaj więcej o: Informacje o zasadach rekrutacji